De tijdelijkheid van uitzending

Werknemer claimt een dienstverband te hebben met Daimler nu zijn terbeschikkingstelling bij Daimler langer dan een jaar had geduurd, en niet meer als ‘tijdelijk’ kon worden aangemerkt. Het Hof van Justitie EU buigt zich over de tijdelijkheid van uitzending. (ECLI:EU:C:2022:196)

https://www.avdr.nl/bibliotheek/de-tijdelijkheid-van-uitzending/

Madeleine Molster

Madeleine Molster

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best