Toekenning extraterritoriale werking aan anciënniteit opgebouwd in het buitenland

Het enkele feit dat de werkgever een vennootschap naar buitenlands recht is en dat op de arbeidsovereenkomst buitenlands recht van toepassing was staat niet in de weg aan toepasselijkheid van de Ragetlie-regel en opvolgend werkgeverschap, aldus de rechter. Heeft het Nederlands arbeidsrecht extraterritoriale werking?

https://www.avdr.nl/bibliotheek/toekenning-extraterritoriale-werking-aan-ancienniteit-opgebouwd-in-het-buitenland/

Rachida el Johari

Rachida el Johari

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best